COO-OBH

COO

COO i OBH Rådgivende Ingeniører har en helt central og synlig rolle i eksekveringen af virksomhedens strategi, som i disse år føres ud i livet. Strategien er velbeskrevet, klar og kommunikeret internt i OBH, og organisationen er under forandring for at møde sit fremtidige marked. Den kommende COO får ansvar for hele driften, som dækker både det kommercielle ansvar samt leverancen. COO indgår i den øverste ledergruppe med økonomidirektøren og den adm. direktør, og med stillingen følger ansvaret for ca. 200 medarbejdere.

 

Den nye COO får til opgave at fortsætte rejsen mod en mere klar markedsposition, og til særligt at tage fat på de konkrete taktiske tiltag og operative planer, som strategien tilsiger. Ansvaret omfatter tillige den effektive udvikling og udførelse af bygherrerådgivning, projekter og bygningsinspektioner, som kræver et effektivt samspil mellem afsætning og leverance, herunder optimering af de interne forretningsgange.

 

Stillingen henvender sig til kandidater med en relevant baggrund og erfaring, der har sikret kandidaten en klar forståelse af de dynamikker, der hersker i en rådgivende virksomhed. Den kommende COO har forventeligt solid erfaring fra andre rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektvirksomhed, ejendomsudvikler, entreprenør eller tilsvarende.

 

OBH Rådgivende Ingeniører forestiller sig en kandidat, der er uddannet ingeniør, arkitekt eller lignende uddannelsesområde kombineret med et længerevarende kommercielt ledelsesansvar. Alternativt en kandidat med kommerciel baggrund kombineret med længere erfaring med ejendomme og byggeri. Den kommende COO har minimum 10 års ledererfaring med en større organisation og bestrider i dag en stilling f.eks. som markedsdirektør, projektdirektør, afdelingsdirektør eller tilsvarende niveau, som omfatter de relevante forretningsdiscipliner. Stillingen er forankret i OBHs hovedkontor i Odense, så den kommende COO forventes at have bopæl i relevant køreafstand til hovedkontoret.

 

Den kommende COO er motiveret af at komme til en virksomhed, der med en ny strategi står foran eksekveringen af et fokuseret værditilbud til markedet. COO udfylder en synlig lederrolle i virksomheden, og trives således i den udadvendte rolle rettet mod sin organisation og senere også mod markedet. Den kommende COO forstår en procesorienteret tilgang, værdien af et teams samlede styrke, og har personlig styrke og empati til at drive organisationen i den rigtige retning.

 

Yderligere information kan indhentes hos C-Level Consulting ApS, Torben Fox Maule på mobil 25171127. Ansøgning og CV sendes via dette link:

 

COO

Om OBH Rådgivende Ingeniører
OBH Rådgivende Ingeniører er en specialiseret rådgivende ingeniørvirksomhed, der er sat i verden for at skabe bedre rammer om menneskers liv, læring og arbejde. Derfor beskæftiger vi os med de vigtigste typer bygninger for de fleste: boliger, institutioner og arbejdspladser.

OBH Rådgivende Ingeniører er drevet af faglighed og virkelyst. Vi har fire store ambitioner for vores relationer og resultater:

– Vi tager ansvar
– Vi gør det enkelt
– Vi ser muligheder
– Vi bygger fremtiden

Se meget mere om OBH Rådgivende Ingeniører på www.obh-gruppen.dk

En typisk kommentar fra kunderne:
” Tak for struktureret proces og sikker styring af processen.
Vi er i trygge hænder hele vejen”