C-Talk

Nogle gange er der koldt på toppen, og det er ikke altid, man kan benytte sig af intern sparring. Det kan være, der er begrænset adgang til bestyrelsesformanden, og hvis direktionen drøfter markante tiltag med ledergruppen, kan den føle at en implementering allerede er i gang.

C-Talk er en virksomhedsleders mulighed for at afprøve sine ideer og planer, før de bringes i det mere formelle forum i form af f.eks. bestyrelsen eller ledergruppen.

Emnerne kan omfatte en række af de kendte discipliner inden for ledelse, men det er virksomhedens egen strategi og lederens egen virkelighed, samarbejdet tager sit udgangspunkt i.

Derfor vil de indledende snakke handle om strategien, og hvilke områder, der går godt og hvilke mindre godt. Dernæst handler det oftest om implementeringen, og hvilke udfordringer den giver.

Hvert møde er fokuseret og effektivt, og der vil altid være en klar forventning om, hvilke actions, direktionen skal have gennemført inden næste møde.

Kontakt mig HER for at høre mere.

Løste opgaver:

Opgave:

 

En virksomhed skal implementere en omfattende digitaliseringsstrategi. Det indbefatter både nyt ledelsesparadigme og en ny position for koncern-IT og den operative forretning.

Løsning:

 

Koncern-IT ledelsen er dygtig, men vil gerne have assistance til at holde kadence samt drøfte, hvordan ledelse i en ny digital kontekst skal udøves – ikke mindst i relation til interessenter i den operative del af selskaberne. Personlig sparring, afklaring og diskussion af fremdrift hver 2. uge, ikke mindst fordi lederudvikling er lig med personlig udvikling.

En kunde har sagt:
“At se min og virksomhedens situationen fra flere sider og samtidig blive inspireret til at prøve nye tiltag, det betyder rigtig meget for mig”!