C-Team

Sidste gang vi havde et rigtig godt og effektivt møde i ledergruppen var – alt for længe siden”. En sætning, der alt for ofte høres, når samtalen falder på ledergrupper.

C-TEAM er ydelsen, hvor en ledergruppe eksempelvis etableres, sammensættes, effektiviserer og/eller  redefinerer sig selv.

Ledergruppen er ofte helt vital for den interne kommunikation, kultur og implementeringshastighed ifm. forandringer.

Afhængig af hvilket stadie ledergruppens ”liv” er nået til, vil der være en række metoder til at udvikle gruppen. Men en ting er sikker: Forandring kræver meget mere end blot at beslutte sig for at ville ændre på tingenes tilstand – for eksempel at hver leder kender sig selv så godt, at de kan håndtere det reelle arbejde og den nødvendige kommunikation, en ledergruppe skal udføre. Gruppens rolle i udviklingen af virksomheden vil naturligvis tage udgangspunkt i virksomhedens strategi.

Mange ledere vil være forundrede over, hvor meget tid ledelse egentlig kræver, og hvordan man så får tid til ledelse og ikke bare håndtere de gøremål, man altid har haft. Forandring giver oftest energi, men det er i forventningen om, at fremtiden bliver bedre end nu. C-TEAM hjælper direktionen med at få skabt de ændringer i forudsætninger, som skal til for at opnå andre resultater.

Løste opgaver:

Opgave:

 Virksomheden har fået ny direktør, og lederteam samt direktør havde behov for en ny ”0-linie” og fokus på fremtiden.

Løsning:

Fokus på personlighed i teamet, teamets sammensætning og fælles mål. Efterfølgende udarbejdelse af teamets arbejdscharter og hver enkelt medlems klare, individuelle bidrag til at nå de fælles resultater. Projekt gennemført effektivt inden for en måned.

En kunde har sagt: “Det er virkelig godt, det vi har gang i nu. Det er “value for money”, vi fortsætter”!